Proje detayları:

  • Proje Remarketing Strategies
  • Müşteriler Jimmy Divison
  • Konum Miranda, USA
  • Proje Yılı 2021

Kaplan Marina

Arazi, bodrum marina üzerinde olup eski bir yapı olmasından ötürü yıkım işlemleri gerçekleştirildi. Bodrum su altı arkeolojisinden sondaj izinleri alınarak kazı işlemlerine başlandı. Kazılar esnasında Antik Roma kalıntılarına rastlanmıştır. Bu çerçevede Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesi Başkanlığı, yapı yapılamaz izni çıkardı. Bu çerçevede Anakara Kazılar Kurulu Başkanlığına itiraz dilekçesinin sunulması ile beraber bu bölgenin tekrar halka sunulması ve arazinin hibe edeceği belirtildi. Anıtlar Kurulu üç farklı proje talep edildi. Bu 3 farklı proje oluşturulurken Antik Roma duvarlarının binanın ortasında görülebilecek şekilde kalması planlar çerçevesinde çalışmalar yürütüldü. 1.5 sene yürütülen toplantılar sonrasında ‘En doğru korunma yönteminin üzerinin kapanması’ cam avlulu bir proje yapılarak itiraz edildi. 6 ayın sonunda anıtlar kurulu Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Kudem Bodrum Belediyesi Bodrum Su Altı Arkeoloji Müze Müdürlüğü kontrolünde 2 sene süreli olarak tamamlandı. Bu yapı Bodrum’da ilk olarak cam avlulu koruma esasına dayanarak gerçekleştirilen bina olma özelliğini taşımaktadır. 

Mekân Kullanımı

Yerel değerlere saygılı modern kentsel aşama

Sanat Yap

Geleneksel yapıları, geleceğe güvenle taşıyoruz.
tw-imgtw-img
Open chat