KAPLAN MARINA

Bodrum’da ilk koruma esasına dayanarak yapılan bina olma özelliğini taşıyan Kaplan Marina projesi, Bodrum Marina’da yer almaktadır. Proje, uzun çalışmalar ve zorlu bir süreç nihayetinde Bodrum’un binlerce yıllık tarihinin kalıntılarının gün yüzüne çıkmasını sağladı ve bu eserleri tarihe saygılı ve sorumlu bir yaklaşımla korumayı başardı.

Mimariyi bilgilendiren, arazinin anlayışını ve duygusal deneyimini yükselten Kaplan Marina, yerin inşa edilmiş bir tezahürü olarak ortaya çıktı. Bu yapıt, geçmişini korurken, aynı zamanda çağdaş bir duyarlılığı da somutlaştıran bir örnek olarak ortaya çıktı. Proje boyunca yerel tarih dizisine başka bir katman eklendi.

Tasarımlarda, kavisli formlara yapılan vurgudan zıt dokulara kadar mimarinin ve iç mekanın unsurlarının nasıl tamamladığı düşünüldü. Betonun, çeliğin ve camın pürüzsüz, sert maddeselliği tarihin naif dokusuyla buluştu. Bölgenin tarih katmanlarının çağdaş evriminin kesişimini temsil eden bir yapı olarak vücut buldu. Yapıdaki mimari titizlik, içinde bulunan sanat, nesneler ve mobilyalara da bilgi veren dikkatli ve coşkulu bir eklektizmle birleşti. 

Mekân Kullanımı

Sürdürülebilir Kaynakla Yenilikçi Tasarımların Birleşimi

Sanatsal Özellikler

Davetkar Sanat Örneği